Komposit hegnslåge montagevejledning

Montagevejledning

a

Første stolpe nedgraves til frostfri dybde ( 80-90 cm) og justeres ind i lod og højde ( ca. 3 cm over ønsket højde af hegnsfag ). Stolpen støbes fast i beton med en konsistens nærmest som æblegrød. Betonen vibreres/stampes lagvis, indtil overfladen er ca. 5 cm under terræn.

b

Næste stolpe nedgraves som A. Afstanden mellem stolperne skal ved standard låger være 111,5 cm.

c

Hængselskinnen monteres. Juster ind, bor for og skru fast med selvskærende skruer. Anslags-skinnen monteres tilsvarende.

d

Hængselboltene på siden af lågen justeres evt., og låseboltene skrues af.

e

Lågen monteres i hængslerne og fastgøres med låseboltene.

f

Tjek, at låsepalen vender rigtigt, ret om nødvendigt.

g

Hvis afstanden fra lågen til anslagsbøjlen ikke er ok, eller hvis lågen ikke hænger lige, justeres hængselboltene (lågen afmonteres imens).

h

Unbrakoskruerne på rammen skrues ud ( to i toppen og de to øverste på hver side ).

i

De indvendige u-skinner vippes ud, og u-skinnen i toppen fjernes, så der er åbent foroven. Hegnsbrædder saves til i længden og fyldes i u-skinnerne ( husk 5-7 mm luft i enderne og op mod topskinnen ). Tilpas evt. nederste og øverste bræt på langs, så rækkerne passer i højden til hegnet ved siden af. Slut af med u-skinnen i toppen. De fyldte u-skinner vippes nu ind på plads, og unbrakoskruerne skrues i igen. Til sidst ( om ikke før ) monteres håndtaget.