Når du overvejer at sætte et hegn op i et skel mellem dig og din nabo, eller ud til en vej, så vær opmærksom på , at du skal følge Hegnsloven.
Følges Hegnsloven ikke kan man få bøder og naboer kan kræve ændringer på hegn i skel.
Hegn må som hovedregel, ikke være højere end 180cm ud til offentlige veje og stier.
Man må ikke gå i gang med at opsætte hegn i skel til nabo, hvis du og din nabo er uenige. Er dette tilfældet, skal man skriftligt kontakte det lokale Hegnssyn, som er tilknyttet ens kommune.
Er man ikke tilfreds med den afgørelse som Hegnssynet træffer, kan man anke til Landvæsenskommissionen.
Som grundejer (nabo), man forpligtiget til at betale halvdelen af udgifterne, samt til at deltage i arbejdet i forbindelse med opsætningen af et fælleshegn, medmindre hegnets opsætning udelukkende tjener den ene nabo.
Alternativt kan du opsætte hegnet på din side af skellet og advisere naboen 30 dage før du opsætter hegnet.
Hertil må du også lægge afstanden til skellet oven i højden på hegnet, så du kan overstige 180cm højde.