Hvad er raftehegns levetid?

Rafter kan normalt holde ca. 15-25 år, undtaget rafter af ubehandlet fyrretræ, som løbende skal behandles med træbeskyttelse.
Rafter med bark og trykimprægnerede rafter har lidt længere levetid, sammenlignet med rafter uden bark.
Trykimprægnerede fyrretræs stolper kan holder ca. 15-25 år.