Hvor højt må et træ være?

Et hegn må typisk være maksimalt 180cm over grundniveau, ud til offentlige veje og stier, med undtagelse af visse servitutter og lokalplaner (undersøg dine lokale servitutter og lokalplaner inden du bygger hegn).
Hegn mellem naboer må være over 180cm. højde, såfremt naboer kan blive enige om højde. Flytter nye naboer ind, kan de kræve hegnets højde sænket til 180cm højde, hvorfor det anbefales at holde hegnet i 180cm højde.