Skal en stolpe støbes med beton?

Der er foredele og ulemper ved alle metoder. Vi opsætter selv hegn i tørbeton, som består af stabilgrus og cement, som blandes i en trillebør uden vand. Vi anbefaler at man som minimum sætter hegnet i enten stampet muldjord, stabilgrus, tørbeton eller stolpebeton.
Fordelen ved benyttelse af beton, er at hegnet ikke kan bevæge/skubbe sig meget.
Ulempen er dog at vand kan ophobe sig i og omkring betonen og stolpen, som kan skabe råd hurtigt, hvor stolper sommetider vil rådne og knække efter 3-6 år.