Hvor langt ned i jorden skal stolper sættes?

Vi anbefaler en dybde på 70-90cm i jorden, ned til fast jordbund.
Hegn er ikke en bærende konstruktion, hvorfor frostsprængninger ikke har nogen effekt på hegnet og man derfor nøjes med ca. 70-90cm. i jorden.