Hvordan kan man se om træ er trykimprægneret?

Køb trykimprægneret træ, der er mærket med NTR-mærke ( Nordisk Træbeskyttelses Råds mærke) eller de europæiske standarder DS/EN. Mærkerne sikrer, at imprægneringen forlænger træets levetid, og er til mindst mulig fare for forbrugeren og miljøet.