Hvor giftigt er trykimprægneret træ?

Imprægneret træ er behandlet med træbeskyttelsesmidler, kemikalier indeholder kreosot, arsen, kobber, krom, bor, tin og en række organiske stoffer. Selvom trykimprægneret træ ikke er farligt at røre ved, anbefales det, at trykimprægneret træ overfladebehandles ved brug, hvor børn kan komme i berøring med træet.