Trykimprægneret træ

Imprægnering eller trykimprægnering refererer til en proces, hvor kemikalier indføres i træmateriale for at øge træets holdbarhed og for at øge træets modstandsdygtighed over for biologisk nedbrydning, såsom svampe eller insekter.

Trykimprægneret træ skal være helt tørt, før du maler det. Kemikalier, der er brugt til træimprægnering, skal være helt fordampet. For at træet er tørt nok, skal det helst have tørret i 1-2 år efter imprægneringen.
Man kan sagtens ændre farven på trykimprægneret træ ved at male det. Ønsker du at bevare træets udseende og strukturen, kan du i stedet behandle det med en transparent træbeskyttelse eller en træolie.
Selvom det ikke er nødvendigt, er der mange gode grunde til at male trykimprægneret træ. Trykimprægneret træ kan males med både transparent og heldækkende vand- og oliebaseret maling.
Trykimprægneret træ kan behandles med et transparent træbeskyttelsesmiddel eller en træolie.
NTR er en nordisk mærkning, der stiller krav til imprægnering og miljøet. NTR står for Nordisk Træbeskyttelses Råd. Trykimprægneret træ fremstilles I forskellige klasse i henhold til NTR : • AB ( uden jordkontakt ). • A ( i jordkontakt, f.eks. stolper i jord ). • Gran ( anvendes til skalimprægnerede granbrædder, der ikke er i kontakt med jord ). • M ( træ i salt havvand ).
Køb trykimprægneret træ, der er mærket med NTR-mærke ( Nordisk Træbeskyttelses Råds mærke) eller de europæiske standarder DS/EN. Mærkerne sikrer, at imprægneringen forlænger træets levetid, og er til mindst mulig fare for forbrugeren og miljøet.
Træ i jord skal være imprægneret til NTR klasse A for at opnå tilstrækkelig holdbarhed. Træ, som er imprægneret til NTR klasse AB er uegnet til brug i jord, idet holdbarheden vil være under 10 år.
Trykimprægneret træ har en udendørs levetid på ca. 20-25 år.
Imprægneret træ er behandlet med træbeskyttelsesmidler, kemikalier indeholder kreosot, arsen, kobber, krom, bor, tin og en række organiske stoffer. Selvom trykimprægneret træ ikke er farligt at røre ved, anbefales det, at trykimprægneret træ overfladebehandles ved brug, hvor børn kan komme i berøring med træet.
Imprægnering eller trykimprægnering refererer til en proces, hvor kemikalier indføres i træmateriale for at øge træets holdbarhed og for at øge træets modstandsdygtighed over for biologisk nedbrydning, såsom svampe eller insekter.